TRV:00574

ID TRV:00574
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Sporveksler: Kontaktledninger over sporveksler og sporkryss skal være utformet slik at strømavtakere kan krysse i alle retninger med de planlagte hastighetene, mens de fortsatt oppfyller kravene til den tillatte variasjonen av kontaktkrefter, se Tabell: Dynamisk kontaktkraft.
  1. Utførelse: Sporveksler med stigningsforhold 1:15 eller mindre skal prosjekteres med tangentiell ledningsføring i sporveksler og slik at kjøring i hovedspor ikke gir samtidig kontakt med avviksledningen.
  2. Utførelse: Sporveksler med stigningsforhold 1:14 eller større skal prosjekteres med tangentiell ledningsføring i sporveksler og slik at kjøring i hovedspor gir samtidig kontakt med avviksledningen.
  3. Utførelse: Sporveksler med stigningsforhold 1:9 eller større kan grunnet lav hastighet prosjekteres med kryssende ledningsføring i sporveksler og slik at kjøring i hovedspor ikke gir samtidig kontakt med avviksledningen.
  4. Utførelse: Geometrien til tangentielle og kryssende ledningsføringer for kontaktledninger skal utformes slik at ingen kontakttråd er i stand til å gli under strømavtakervippa.
  5. Utførelse: Strømavtakerens svingning og skjevvinkling skal betraktes så vel som kontakttrådens oppløft og vindutblåsing.
  6. Utførelse: På det punktet hvor den innkommende kontakttråd berører strømavtagerens vippe, skal begge kontakttråder plasseres på samme side av strømavtakerens vippe, relatert til dennes senterlinje.
  7. Utførelse: Egnede hjelpemidler, som krysshengetråder, skal brukes for å sikre at begge kontakttrådene løftes når de krysses av en strømavtaker. Temperaturrelaterte lengdeutvidelser av kontakttråder skal vurderes ved bruk av slike hjelpemidler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ledningsføring, Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt