TRV:00574

ID TRV:00574
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Sporveksler: Kontaktledninger over sporveksler og sporkryss skal være utformet slik at strømavtakere kan krysse i alle retninger med de planlagte hastighetene, mens de fortsatt oppfyller kravene til den tillatte variasjonen av kontaktkrefter, se 🔗 '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  1. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S20(A/B/C) i gjennomgående- og avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"' benyttes.
  2. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S25 i gjennomgående spor og S20(A/B/C) i avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 '"`UNIQ--xr-00000002-QINU`"' benyttes.
  3. Utførelse: Ved kontaktledningsutforming S20(D/E) i avviksspor skal ferdig prosjektert løsning iht. 🔗 '"`UNIQ--xr-00000003-QINU`"' benyttes.
  4. Unntak: I forbindelse med hensettingsområder, lokstallområder og godsterminaler hvor hastigheten i både gjennomgående- og avviksspor er ≤ 60 km/h kan det benyttes kryssende ledningsføring.
    1. Utførelse: Ledningsføring i sporveksler med kryssende ledningsføring skal prosjekteres og bygges på en slik måte at strømavtakeren kun har kontakt med en utligger uansett kjøreretning.
  5. Utførelse: Geometrien til tangentielle og kryssende ledningsføringer for kontaktledninger skal utformes slik at ingen kontakttråd er i stand til å gli under strømavtakervippa.
  6. Utførelse: Strømavtakerens svingning og skjevvinkling skal betraktes så vel som kontakttrådens oppløft og vindutblåsing.
  7. Utførelse: På det punktet hvor den innkommende kontakttråd berører strømavtagerens vippe, kan avviksporets kontakttråd plasseres maksimalt 200 mm på motsatt side av strømavtakerens vippe, relatert til dennes senterlinje i forhold til gjennomgående spor.
  8. Utførelse: Egnede hjelpemidler, som krysshengetråder, skal brukes for å sikre at begge kontakttrådene løftes når de krysses av en strømavtaker. Temperaturrelaterte lengdeutvidelser av kontakttråder skal vurderes ved bruk av slike hjelpemidler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Hensikten med kravet er å redusere slitasje på kontakttråd til samme nivå som for vekslingsfelt generelt og bli kvitt punktslitasjen som oppstår ved kryssende ledningsføring. Levetiden forventes økt fra ca. 50 år til +80 år. Basert på studier fra DB.
Endringsartikler Endringsartikkel 3455, Endringsartikkel 3918
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Ledningsføring, Ledningsføring over sporveksler og i vekslingsfelt