TRV:00590

ID TRV:00590
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst e) Fjæravspenning: Der det brukes fjæravspenning (se krav c) skal denne tilpasses ut ifra krav til innspenningskraft og avstand mellom fastpunkt og avspenning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Bevegelig avspenning