TRV:00588

ID TRV:00588
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Bevegelig avspenning: Bevegelig avspenning skal utformes med lodd som beskrevet i EN 50119:2009 avsnitt 7.5.
  1. Utførelse: Kontakttråd og bæreline skal ha separat avspenning.
  2. Utførelse: Tegninger for 10 kN-loddsats som vist i 🔗EH-707469-000 og 15 kN-loddsats som vist i 🔗EH-707487-000 kan legges til grunn.
  3. Utførelse: Tegninger for 10 kN-loddsats og 15 kN-loddsats som vist i 🔗(EH-800121-000) og 🔗(EH-800127-000) kan legges til grunn for bruk i tunneler.
  4. Unntak: Separate tilpassede fjæravspenninger kan brukes i tilfeller der tilgjengelig område for fri bevegelse av loddsatsen ikke er tilstrekkelig stort.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Hensikten med kravet er å sikre at Bane NORs prefererte løsning for bevegelige avspenninger brukes i prosjektering og ved bygging av kontaktledningsanlegg. Det skal også sikre at TSI ENEs harmoniserte standard EN 50119 følges med hensyn på utforming av bevegelige avspenninger.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515, 540 2023 Endringsartikkel 3708
Relatert krav
Opprettet 2016/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Bevegelig avspenning