TRV:00601

ID TRV:00601
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst c) Variasjon i elastisitet: Kontaktledningen skal utformes med lav variasjon i elastisitet slik at variasjon i kontaktkraften begrenses.
  1. Dokumentasjon: Variasjonen i elastisiteten skal angis med beregning og måling.
  2. Verifikasjon: Kravet er oppfylt ved oppfyllelse av krav b).

Kontaktledningens elastisitet angir hvor stort oppløft kontakttråden får når den utsettes for en statisk kraft.

Variasjon av kontaktledningens elastisitet innenfor et spenn gir en tilhørende variasjon i kontaktkraften fra strømavtaker når toget beveger seg. Lav variasjon i kontaktledningens elastisitet er viktig for å oppfylle krav til maksimal og minimal dynamisk kontaktkraft. Variasjon i elastisitet kan begrenses ved bruk av stor innspenningskraft, ved bruk av jevn og kort avstand mellom hengetråder, og ved tilstrebe en viss elastisitet også ved opphengspunktene.

Vanlig metode for å begrense variasjon i elastisitet er å introdusere Y-liner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Samspill mellom strømavtaker og kontaktledning, Dynamiske egenskaper