TRV:00602

ID TRV:00602
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Vertikal bevegelse av kontaktpunkt: Kontaktledningen skal utformes med liten vertikal bevegelse av kontaktpunktet slik at variasjon i kontaktkraften begrenses.
  1. Utførelse: Nedheng i kontakttråden kan benyttes for å kompensere oppløft ved strømavtakerpassering.
  2. Verifikasjon: Kravet er oppfylt ved oppfyllelse av krav 🔗 TRV:00600.
Vertikal bevegelse av kontaktpunktet som følge av kontaktledningens elastisitet fører til variasjon i kontaktkraft som følge av dynamikk i strømavtakeren. Det er mulig å begrense den vertikale bevegelsen med bruk av stort strekk i kontaktledningen og med bruk av nedheng.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav TRV:00600
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Samspill mellom strømavtaker og kontaktledning, Dynamiske egenskaper