TRV:00604

ID TRV:00604
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg a
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Bæreline: Det skal benyttes bæreline type IEC 63190 - 70 - CuSn0,1 med 19 tråder.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Sørge for at det benyttes bæreline iht. internasjonal standard. Skal også sikre at ønsket strømføringsevne opprettholdes og at bærelina er i samsvar med beregningsgrunnlaget for dynamisk oppførsel.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515, 540 2023 Endringsartikkel 3679
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Systembeskrivelse for kontaktledningsutforming S25 (1990).
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon