TRV:00607

ID TRV:00607
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst e) Fixline: Det skal benyttes fixline type DIN 48201 - 70 - BzII med 19 tråder (som bæreline). Se EH-800420-000 for vanlig utførelse av fixliner.
  1. Unntak: Der bruk av angitt line er utfordrende, kan det alternativt benyttes fixline i isolerende syntetisk materiale. Bakgrunnen for dette skal i tilfelle dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon