TRV:00614

ID TRV:00614
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst c) Strømføringsevne: Nominell strømføringsevne i kontaktledningen (kontakttråd og bæreline) er 800 A
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon