TRV:00614

ID TRV:00614
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg a
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Strømføringsevne: Nominell strømføringsevne i kontaktledningen (kontakttråd og bæreline) er 990 A
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Gi retningslinjer for hvor stor kontinuerlig strømbelastning kontaktledningsutformingen kan ha.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515, 540 2023 Endringsartikkel 3679
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Contact Lines for Electrick Railways (Kiesseling & all) 3rd edition.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon