TRV:00615

ID TRV:00615
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg a
Kravtype
Kravtekst d) Systemhøyde: Systemhøyden skal være innenfor avgrensninger angitt i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  1. Unntak: Avvik fra '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"' er tillatt dersom det vises eller sannsynliggjøres at krav til Dynamiske egenskaper blir oppfylt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon