TRV:00629

ID TRV:00629
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Tilgang til sikkert område: En av følgende løsninger skal velges for å få tilgang til sikkert område:
  1. Laterale og/eller vertikale nødutganger til friluft. Slike utganger skal finnes minst én gang per 1000 m for dobbelt-/flersporede tunneler.
  2. Tverrpassasjer mellom uavhengige enkeltsporede tunnelløp. Tverrpassasjer skal finnes minst én gang per 500 m.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Korte avstander til nødutganger gjør at passasjerer og personale kan evakuere under røyksjiktet til sikre områder.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.2 b).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Tilgang til sikkert område
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)