TRV:00632

ID TRV:00632
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Tilgang til sikkert området for redningstjenesten: Det skal beskrives i beredskapsplanen hvordan redningstjenestene skal ta seg til det sikre området.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre involvering og informasjon til redningstjenesten.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.2 e).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Tilgang til sikkert område
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)