TRV:00636

ID TRV:00636
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Betjening av dører:
  • sidehengslede dører skal ha panikkutgangsbeslag type A eller B i henhold til NS-EN 1125:2008
  • dørene skal være selvlukkende
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for en trygg og effektiv evakuering gjennom en dør ved å bruke så liten innsats som mulig, og uten å ha forhåndskunnskap om panikkutgangsbeslaget.
Endringsartikler Endringsartikkel 2517
Relatert krav
Opprettet 2020/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Tilgang til sikkert område
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)

TSI SRT angir ikke om dørene skal være sidehengslede eller skyvedører, men dersom man velger sidehengslet dør er det spesifisert i Guide for the application of the SRT TSI at skal dørene ha panikkutgangsbeslag type A eller B i henhold til NS-EN 1125:2008.