TRV:00641

ID TRV:00641
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Nødbelysning langs rømningsgangbaner: Det skal etableres nødbelysning som viser vei for passasjerer og personale til sikkert område i en nødssituasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Legge til rette for sikker evakuering ved å lede passasjerer og togpersonalet til et sikkert område ved evakuering til fots i en tunnel i en nødsituasjon.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00653
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.4 a).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Nødbelysning langs rømningsveier
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)

Plasseringen skal være så lav som mulig over gangbanen slik at lysene er synlige ved dårlige siktforhold (røyken vil stige opp mot taket). Det er tillatt å bygge inn belysningen i håndløperen.