TRV:00644

ID TRV:00644
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Styring av nødbelysning: Dersom nødbelysningen er slokket under normale driftsforhold, skal den kunne tennes på på begge følgende måter:
  • manuelt, med brytere plassert med 250 meters mellomrom inne i tunnelen,
  • av driftsansvarlig for tunnelen ved hjelp av fjernstyring.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sørge for at nødbelysningen kan tennes på ulike måter ved en nødsituasjon.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.4 d).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Nødbelysning langs rømningsveier
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)