TRV:00647

ID TRV:00647
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Plassering av rømningsskilt: Rømningsskiltene skal monteres på sideveggene langs rømningsgangbanene.
  1. Utførelse: Skiltene skal monteres rett i overkant av håndløperen.
  2. Utførelse: Rømningsskiltene skal plasseres på begge sider i en dobbelt-/flersporet tunnel, og på én side i en enkeltsporet tunnel.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre optimal plassering av skilt for ivaretagelse av selvredningsprinsippet.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav TRV:00653
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 4.2.1.5.5 c).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Rømningsskilt
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2023)