TRV:00648

ID TRV:00648
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Avstand mellom rømningsskilt: Maksimal avstand mellom rømningsskilt skal være 50 m.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre maksimal avstand mellom skiltene for ivaretagelse av selvredningsprinsippet.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.5 d).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Rømningsskilt
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)