TRV:00650

ID TRV:00650
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Skilt for markering av nødutgang: Alle dører som fører til nødutganger eller tverrpassasjer skal være merket.
  1. Utførelse: Skiltene skal vise plassering av nødutgangen slik at fører (fra førerhus) kan stanse ved denne og slik at evakuerende kan se en nødutgang ved en hendelse.
  2. Utførelse: Dersom nødutgangene har direkte utgang fra tunnelrommet (nødutgangen er ikke plassert i en nisje), er det tilstrekkelig med merking over utgangen.
  3. Utførelse: Skiltene skal være lesbare i en tidsperiode som samsvarer med beredskapsplanen.

For utforming av skilt for markering av nødutgang, se Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt/#Rømningsskilt for tunneler, markering av nødutgang.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Vise hvor nødutgangene i tunnelen befinner seg.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.2.1.5.5 f).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Rømningsskilt
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

Guide for the application of the SRT TSI (2019)