TRV:00671

ID TRV:00671
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Regler for nødssituasjoner:
  • togets tilstand skal kontrolleres før det kjører inn i en tunnel med sikte på å oppdage eventuelle mangler som forringer kjøreegenskapene, og å treffe hensiktsmessige tiltak.
  • toget skal stanses før det kjører inn i en tunnel dersom det oppstår en hendelse utenfor tunnelen som kan forringe kjøreegnskapene.
  • dersom det oppstår en hendelse inne i en tunnel skal toget kjøre ut av tunnelen eller til neste evakuerings- og redningspunkt.
Togenes tilstand overvåkes av detektorer langs sporet og detektorer i togene. Det vises til Bane NORs delstrategi for tilstandsovervåkning av rullende materiell.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Operative krav
Kravhensikt Sørge for operative krav for kjøring i tunnel.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.4.1 a)-c)..

Grensesnitt mot TSI OPE:

  • 4.2.2.7 Sikring av at toget er i driftsferdig stand.
  • 4.2.3.3 Togavgang
  • 4.2.3.6 Driftsforstyrrelser
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Regler for nødssituasjoner
Nyttige lenker Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) kap. 7.4 Førerens plikter ved nødanrop.