TRV:00677

ID TRV:00677
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Fullskalaøvelse: Før en tunnel eller en serie tunneler åpnes for trafikk, skal det gjennomføres en fullskalaøvelse som omfatter evakuerings- og redningsprosedyrer og alle personalkategorier som er angitt i beredskapsplanen.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at det gjennomføres en fullskala øvelse før tunnelen åpnes for trafikk.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.4.3 a).

Grensesnitt mot TSI OPE:

  • 4.2.3.7 Håndtering av nødssituasjoner
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Øvelser
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

TSI OPE