TRV:00678

ID TRV:00678
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Andre øvelser: I beredskapsplanen skal det angis hvordan alle involverte organisasjoner kan gjøre seg kjent med infrastrukturen, og hvor ofte det skal avlegges besøk i tunnelen og gjennomføres skrivebordsøvelser eller andre øvelser.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre at det beskrives i beredskapsplanen hvordan involverte parter kan gjøre seg kjent med tunnelen, og hvor ofte det skal avlegges besøk og gjennomføres øvelser.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.4.3 b).

Grensesnitt mot TSI OPE:

  • 4.2.3.7 Håndtering av nødssituasjoner
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Øvelser
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

TSI OPE