TRV:00682

ID TRV:00682
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Nød- og sikkerhetsprosedyrer: Jernbaneforetakene skal informere passasjerene om togets nød- og sikkerhestprosedyrer i tunneler. Når slik informasjon er i skriftlig eller muntlig form, skal den som et minimum gis på språket i det landet der toget kjører, i tillegg til engelsk.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Operative krav
Kravhensikt Sørge for informasjon til passasjerer om togets nød- og sikkerhetsprosedyrer i tunneler.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.4.5 a) og b).

Grensesnitt mot TSI OPE:

  • 4.2.3.7 Håndtering av nødssituasjoner
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og nødprosedyrer
Nyttige lenker Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet