TRV:00684

ID TRV:00684
Bok 521
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Driftsregler for evakuering av toget: Det skal finnes en driftsregel som beskriver hvordan togpersonalet sikrer full evakuering av toget når det er nødvendig, herunder evakuering av personer med nedsatt hørselsevne som kan befinne seg i lukkede områder.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Operative krav
Kravhensikt Sørge for at det etableres driftsregler for evakuering av tog.
Endringsartikler Endringsartikkel 2904
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse TSI SRT 2019 4.4.5 c).

Grensesnitt mot TSI OPE:

  • 4.2.3.7 Håndtering av nødssituasjoner
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Informasjon til passasjerene om togets sikkerhets- og nødprosedyrer
Nyttige lenker Driftsregler for tog som kjører i jernbanetunneler ivaretas gjennom Operativt regelverk og førers regelbok.