TRV:00693

ID TRV:00693
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg b
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Hengetråd: Det skal benyttes hengetråd type DIN 43138 - BzII - 10 ✕ 49.
  1. Utførelse: Avstanden mellom to hengetråder skal for kjørbare spennlengder ikke overskride 11 meter.
  2. Utførelse: Den korteste hengetråden, inklusive klemmer, skal ikke være kortere enn 500 mm.
  3. Utførelse: Hengetråder skal være strømfaste unntatt der de er festet i Y-line eller i siste spennlengde før avspenning.
  4. Utførelse: Hengetråder skal utføres som vist i EH-707243-000, EH-707470-000 og EH-012024-000.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Sørge for at det benyttes hengetråder iht. standard. Skal også sikre at ønsket strømføringsevne opprettholdes og at hengetrådene er i samsvar med beregningsgrunnlaget for dynamisk oppførsel.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Systembeskrivelse for kontaktledningsutforming S20 (1990).
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon