TRV:00695

ID TRV:00695
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg b
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Fixline: Det skal benyttes fixline type IEC 63190 - 50 - CuSn0,1 med 19 tråder (samme som bæreline). Se EH-707195-000 for vanlig utførelse av fixliner.
  1. Unntak: Der bruk av angitt line er utfordrende, kan det alternativt benyttes fixline i isolerende syntetisk materiale. Bakgrunnen for dette skal i tilfelle dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Sørge for at det benyttes fixliner iht. internasjonal standard, samt sikre at det ikke benyttes spesialtype line som også letter vedlikehold.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515, 540 2023 Endringsartikkel 3679
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon