TRV:00702

ID TRV:00702
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg b
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Strømføringsevne: Nominell strømføringsevne i kontaktledningen (kontakttråd og bæreline) er 850 A.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Gi retningslinjer for hvor stor kontinuerlig strømbelastning kontaktledningsutformingen kan ha.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515, 540 2023 Endringsartikkel 3679
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Contact Lines for Electrick Railways (Kiesseling & all) 3rd edition.
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon