TRV:00793

ID TRV:00793
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg f
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Systemhøyde: Systemhøyden skal være innenfor avgrensninger angitt i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  1. Unntak: Avvik fra '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"' er tillatt dersom det sannsynliggjøres at krav til Dynamiske egenskaper blir oppfylt.
Grafikkvisning
Krav følger av Operative krav
Kravhensikt Skal sikre at kontaktledningsutformingen er i samsvar med beregningsgrunnlaget for dynamisk oppførsel.
Endringsartikler 540 2016 Endringsartikkel 1515
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Systembeskrivelse for kontaktledningsutforming S20 (1990).
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon