TRV:00826

ID TRV:00826
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Traubunnen skal avrettes og justeres etter følgende krav:
  • maksimalt vertikalt avvik fra prosjektert høyde + 0 mm
  • maksimalt horisontalt avvik fra prosjektert bredde ± 100 mm
  • tverrfall minimum 3 %
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon