TRV:00832

ID TRV:00832
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Fiberdukens bruksklasse: Fiberduk som anvendes i banelegemet skal være av bruksklasse IV.
  1. Dokumentasjon: Fiberduken skal tilfredsstille kravene angitt i NorGeoSpec 2012 for bruksklasse IV og være registrert under denne sertifiseringsordningen eller inneha tredje parts verifisering til samme kvalitetsnivå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at fiberduk i banelegemet tilfredsstiller krav til bruksklasse IV i henhold til NorGeoSpec 2012
Endringsartikler 520_2021_Endringsartikkel 2505
Relatert krav
Opprettet 2021/02/11
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Banelegeme#Filterlag