TRV:00837

ID TRV:00837
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Øverste del av forsterkningslaget kan bestå av et avrettingslag av grus/pukk som underlag for ballasten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon