TRV:00844

ID TRV:00844
Bok 520
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, godt drenerende og ikke telefarlige materialer (T1- materialer, jf. kapittel 9 Frost, tabell 9.1). Godkjente materialer er beskrevet i avsnitt 2.3.1.1 - 2.3.1.5.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon