TRV:00873

ID TRV:00873
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Gradering av masser under formasjonsplan: Graderingen skal ligge innenfor området 20 - 120 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 520 2020 Endringsartikkel 2241
Relatert krav
Opprettet 2015/01/28
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Underbygning i tunnel#Oppbygging opp til formasjonsplan (FP)