TRV:00971

ID TRV:00971
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Montasje av stålmaster: Stålmaster skal monteres til fundament med underliggende mutter og underlagsskive.
  1. Utførelse: Denne montasjeformen skal benyttes enten man bruker sålefundamenter eller søylefundamenter.
  2. Utførelse: Mastenes senterlinje skal være i lodd med toppen innenfor en toleranse på ± 50 mm.
  3. Utførelse: Mastens avstand til spor og helning pr. meter skal måles etter at den er rettet opp og fastskrudd.
    1. Verifikasjon: Ved innmåling av master skal toleranse for mastehelning være ± 2 mm/m.
  4. Utførelse: Det er denne verdien for toleranse som skal danne grunnlaget for utliggerberegninger og montasjeanvisninger.
  5. Utførelse: Master skal ikke utsettes for skader under transport og heising som gjør at deres mekaniske styrke eller levetid forringes.
  6. Utførelse: Ved montasje av skilter, utjevninger til returkrets etc. skal ikke galvanisering av master ødelegges.
  7. Utførelse: Master skal barduneres eller påsettes strevere etter behov.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for sikker og korrekt montering av master til fundament, innenfor gitte toleranser.
Endringsartikler [Endringsartikkel 3080]
Relatert krav
Opprettet 2020/09/04
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Mastetype og dimensjonering