TRV:00971

ID TRV:00971
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst b) Montasje av stålmaster: Stålmaster skal monteres til fundament med underliggende mutter og underlagsskive.
  1. Utførelse: Når bjelkemaster benyttes som åkmaster skal den ene av endemastene monteres med svak akse mot spor og den andre av endemastene med sterk akse mot spor (normal posisjon) slik at det oppnås samme funksjon (pendelmast) som ved gittermaster.
  2. Utførelse: Denne montasjeformen skal benyttes enten man bruker sålefundamenter eller søylefundamenter.
  3. Utførelse: Mastenes senterlinje skal være i lodd med toppen innenfor en toleranse på ± 50 mm.
  4. Utførelse: Mastens avstand til spor og helning pr. meter skal måles etter at den er rettet opp og fastskrudd.
    1. Verifikasjon: Ved innmåling av master skal toleranse for mastehelning være ± 2 mm/m.
  5. Utførelse: Det er denne verdien for toleranse som skal danne grunnlaget for utliggerberegninger og montasjeanvisninger.
  6. Utførelse: Master skal ikke utsettes for skader under transport og heising som gjør at deres mekaniske styrke eller levetid forringes.
  7. Utførelse: Ved montasje av skilter, utjevninger til returkrets etc. skal ikke galvanisering av master ødelegges.
  8. Utførelse: Master skal barduneres eller påsettes strevere etter behov.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2020/09/04
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Mastetype og dimensjonering