TRV:00978

ID TRV:00978
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Tremaster: Tremaster kan benyttes til provisorier og i nødstilfelle.
  1. Utførelse: For utførelse av provisorier med tremast, se 🔗 vedlegget, Instruks_for_oppretting_av_tremaster
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at tremaster kun brukes som midlertidige løsninger eller hvis ingen andre løsninger er mulige.
Relatert krav
Opprettet 2020/07/08
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Mastetype og dimensjonering
Nyttige lenker Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk/Vedlegg/Instruks for oppretting av tremaster