TRV:00978

ID TRV:00978
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst i) Tremaster: Tremaster kan benyttes til provisorier og i nødstilfelle.
  1. Utførelse: For utførelse av provisorier med tremast, se 🔗 vedlegget, Instruks_for_oppretting_av_tremaster
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mastetype og dimensjonering