TRV:00980

ID TRV:00980
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Intensjonskrav
Kravtekst k) Siktlinje til signaler: Master skal plasseres slik at krav til fri sikt på 250 m til signaler opprettholdes, se 🔗 Signal, Prosjektering, Lyssignal, Hovedsignal, forsignal og dvergsignal.
  • OBS: Nedre isolator på utligger vil lett dekke lyssignalet dersom masta plasseres for nær sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Mastetype og dimensjonering