TRV:00980

ID TRV:00980
Bok 540
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Siktlinje til signaler: Master skal plasseres slik at krav til fri sikt på 250 m til signaler opprettholdes, se 🔗 Signal, Prosjektering, Lyssignal, Hovedsignal, forsignal og dvergsignal.
  • OBS: Nedre isolator på utligger vil lett dekke lyssignalet dersom masta plasseres for nær sporet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for fri sikt på 250 m til signaler
Relatert krav TRV:03746
Opprettet 2020/07/08
Referanse Signal/Prosjektering/Lyssignal#Hovedsignal.2C forsignal og dvergsignal
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Mastetype og dimensjonering