TRV:01032

ID TRV:01032
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Sone for strømavtaker: Sone for strømavtaker defineres i henhold til EN 50122-1 punkt 4.
  1. Utførelse: Sone for strømavtaker skal ha følgende parametere:
    • "Y" lik 2,50 meter
    • "Z" lik 2,00 meter.
    • "SH", den totale høyden for sone for strømavtaker, skal ikke være lavere enn 8,00 meter. Se CCZ i Figur: Sone for kontaktledning (OCLZ) og sone for strømavtaker (CCZ) a) og b).
  2. Utførelse: For strømskinne settes "Y" lik 2,50 meter og "Z" lik 1,00 meter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon