TRV:01035

ID TRV:01035
Bok 510
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Utsatte ledende deler: Utsatte ledende deler for banestrømforsyningsanlegg skal utjevnes til returkretsen i samsvar med FEF § 2-3 og EN 50122-1:2011 punkt 6.1 og punkt 10.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon