TRV:01061

ID TRV:01061
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Audiofrekvente sporfelter FTGS: På strekninger med audiofrekvente sporfelter FTGS skal returforbindelser og utjevningsforbindelser tilkobles kjøreskinnene som beskrevet i Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Audiofrekvent sporfelt - FTG S#Jording og returstrøm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon