TRV:01062

ID TRV:01062
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Audiofrekvente sporfelter TI 21: På strekninger med audiofrekvente sporfelter TI 21 skal returforbindelser og utjevningsforbindelser tilkobles kjøreskinnene som beskrevet i Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Audiofrekvent_sporfelt_-_TI21#Jording_og_returstrøm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon