TRV:01068

ID TRV:01068
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Begrensning av avledning mellom kjøreskinner: Langsgående jordleder kan etableres på en strekning med dobbeltisolert sporfelt som et tiltak for å begrense avledning mellom kjøreskinnene, og dermed opprettholde påliteligheten for deteksjon av tog i sporfeltene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon