TRV:01071

ID TRV:01071
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Kostnadseffektiv løsning: Langsgående jordleder kan etableres der dette vurderes som en praktisk og kostnadseffektiv løsning for utjevning av mange ledende deler langs banen, slik som i en tunnel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon