TRV:01080

ID TRV:01080
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sugetransformatorsystem med returledere: Returlederne skal isoleres fra resten av returkretsen og jord med et isolasjonsnivå som spesifisert i Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Isolasjonskoordinering_og_overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå_i_banestrømmens_returkrets. Se Figur: Sugetransformatorsystem med returledere.
  1. Utførelse: Ved system med returledere skal det ikke bygges nullfelt for sugetransformatorene, fordi:
    • Nullfelt har liten effekt på induksjon fra jernbaneanlegget
    • Uten nullfelt blir kjøreskinnene sammenhengende over en lengre strekning slik at funksjonen som jordingselektrode forbedres
    • Nullfelt skaper tilgjengelige potensialforskjeller
    • Nullfelt er kostbare og krever ekstra vedlikehold
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon