TRV:01082

ID TRV:01082
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Tilgrensende strekning: I tilkoblingspunktet for returledere på stasjon til kjøreskinnene (eventuelt via en filterimpedans), kan også returledere og/eller langsgående jordleder på tilgrensende strekning termineres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon