TRV:01083

ID TRV:01083
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Stasjoner med enkeltisolerte sporfelter: På stasjoner med enkeltisolerte sporfelter skal det etableres returleder(e) forbi de enkeltisolerte sporfeltene på stasjonen.
  1. Utførelse: Returkretsen skal kobles slik at et enkeltisolert sporfelt kun belastes med strøm fra elektriske trekkraftkjøretøy som er på den samme stasjonen.
  2. Utførelse: Prinsippskisse for enkeltsporet strekning som vist i Figur: Stasjon med enkeltisolert sporfelt (Prinsippskisse), og prinsippskisse for stasjon eller sporsløyfe på dobbeltsporet strekning som vist i Figur: Stasjon eller sporsløyfe med enkeltisolert sporfelt på dobbeltspor (Prinsippskisse) kan legges til grunn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon