TRV:01096

ID TRV:01096
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Lavspenningskabler: Lavspenningskabler i sone for kontaktledning eller i sone for strømavtaker skal være beskyttet slik at spenning fra kontaktledningsanlegget ikke kan ledes inn i kabelen.
  1. Utførelse: Beskyttelse kan oppnås ved at kabelen isoleres for å motstå spenning i kontaktledningen, eller ved forlegning med elektrisk beskyttelsesskjerm eller solid hinder (rør eller kabelkanal).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon