TRV:01098

ID TRV:01098
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Lavspenningsnett som er utjevnet til returkretsen: Der et lavspenningsnett har forsyning til en eller flere utsatte ledende deler som er utjevnet til returkretsen, skal PE-leder for lavspenningsnettet også være utjevnet til returkretsen.
  1. Utførelse: Alle utsatte ledende deler for det galvanisk sammenhengende lavspenningsnettet skal da være utjevnet til returkretsen, direkte eller via PE-leder.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon