TRV:01111

ID TRV:01111
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kapsling som ikke er utjevnet til returkretsen: I en kapsling som ikke har egen utjevning til returkretsen, skal skjermen i innkommende kabel fra elteknisk hus kobles sammen med skjermen i utgående kabler (mot underliggende objekter), se Figur: Håndtering av kabelskjerm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon