FIGUR:Håndtering av kabelskjerm

Figur: Håndtering av kabelskjerm

1) Skjerm i tilførselskabel termineres på utjevningsskinne som ikke har utjevning til returkretsen,
2) Skjerm i tilførselskabel utisoleres i kapsling som er en utsatt ledende del i sonen for kontaktledning eller i sonen for strømavtaker,
3) Utsatt ledende del utjevnes til returkretsen,
4) Skjerm utisoleres på ett sted i kabelforbindelse mellom to eltekniske hus,
5) Skjerm til ekstra kabel termineres på egen utjevningsskinne og er utisolert fra skjerm til den første kabelen,
6) Skjerm i utgående kabel kobles til utjevningsskinne for relevant tilførselskabel,
7) Alternativt er skjerm i ekstra tilførselskabel utisolert,
8) Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Potensial i returkretsen.
9) Et skap i sone for kontaktledning eller i sone for strømavtaker, og som er festet til en metallstruktur med utjevning til returkretsen, kan få ledende deler som er eksponert for forskjellige spenninger, slik som potensial i returkretsen og potensial på utjevningsskinne - uavhengig av om skapet har en isolerende kapsling. For å utelukke farespenning mellom forskjellige potensialer:
* skal utjevningsskinne ha utjevning til metallstrukturen og returkretsen,
* skal skjerm i kabler mot elteknisk hus ha utisolering i en ende som vist i Figur: Jording og isolering av kabler til og mellom utsatte ledende deler.

(Merknad til 5) og 6): På store anlegg vil en rendyrket stjernestruktur på utjevningen gi en bedre oversikt under feilsøking, det vil si at jordlederen ikke skilles fra de gjennomkoblede signaltrådene i kablene).