TRV:01112

ID TRV:01112
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Kapsling som er utjevnet til returkretsen: I en kapsling som er utjevnet til returkretsen, skal skjermen i innkommende kabel fra elteknisk hus utisoleres, og skjermen i utgående kabler (mot underliggende objekter) skal utjevnes til kapslingens utjevningsskinne, se Figur: Jording og isolering av kabler til og mellom utsatte ledende deler (og Figur: Håndtering av kabelskjerm).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon