TRV:01120

ID TRV:01120
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Tunneler, kulverter og snøoverbygg: Utjevning av betonghvelv og ledende deler til returkretsen i tunneler, kulverter og snøoverbygg skal utføres i overensstemmelse med en vurdering av risiko som viser at det oppnås tilstrekkelig beskyttelse mot elektrisk sjokk.
  1. Utførelse: Vedlegg f bør brukes som utgangspunkt for en vurdering av risiko, slik at løsningene i størst mulig grad blir ensartede.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon