TRV:01121

ID TRV:01121
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Jordingselektroder i tunneler og kulverter: Det bør ikke etableres jordingselektroder inne i tunneler og kulverter.
  1. Utførelse: Jordingselektroder ved overspenningsvern av høyspenningskabler i innløpet til tunnel eller kulvert kan anses som tilstrekkelig for å beskytte mot lynoverspenninger.
  2. Utførelse: Langlinjekabler med metallisk armering/skjerm bør ikke jordes inne i tunneler og kulverter. I grenskjøter med uttak av kabelpar skal armeringen/skjermen ha elektrisk kontinuitet.
  3. Utførelse: For andre formål kan utjevning til returkretsen betraktes som en tilstrekkelig god jording inne i tunneler og kulverter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon